Dozowniki celkowe

celkowe dozowniki
dozowniki celkowe tabela pldozownik-celkowy-300x242

Produkujemy dozowniki celkowe o wysokich parametrach pracy, dostosowane do potrzeb odbiorcy. Wiele lat konserwacji i dozoru podawaczy celkowych gwarantuje dobór najbardziej optymalnych rozwiązań. Oferujemy także dozowniki przeznaczone do pracy w strefach Atex oraz jak urządzenia separujące stref eksplozyjnych.

Nasze dozowniki posiadają certyfikację elementu ochronnego w systemach izolowania wybuchów (Dyrektywa 94/9/EC, EN 15089).